Brommatandläkarna Tandvårdstaxa

Av taxan nedan framgår pris som innebär den mest förekommande debiteringen på utförd åtgärd. De flesta åtgärder har latituder vilket innebär att priset kan bli något lägre eller något högre beroende på svårighetsgrad eller tidsåtgång. Vid vissa behandlingar kombineras åtgärder med varandra tex. vid tandhygienistbehandlingar. Vid undersökning bedöms ditt vårdbehov och vilka behandlingsåtgärder som blir aktuella just för dig därför kan priset variera. Kostnadsberäkning och behandlingsplan lämnas efter utförd undersökning. Ring oss gärna om du har frågor.
Vid uteblivande eller sena återbud, mindre än 24 timmar, debiteras 450:- för hygienistbehandling , 500:- för tandläkarundersökning och 800:- för tandläkarbehandling, samt 200:- för tid bokad för barn t.o.m 23år. Har du bokat en kombibehandling tandläkare och tandhygienist debiterar vi 600:-Undersökning Referenspris Pris
101 Undersökning och diagnostik, tandläkare 845 895
101 Undersökning i samband med tandhygienistbehandling 845 585
103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 370 370
107 Omfattande, akut eller kompletterand, tandläkare 1055 1055
108 Utredning, undersökning, terapiplanering, tandläkare 1725 1725
111 Undersökning och diagnostik, tandhygienist 635 635
112 Undersökning,diagnostik och parodstatus, tandhygienist 825 825
113 Akut / kompletterande undersökning, tandhygienist 270 270
114 Kompletterande parodontalundersökning eller kariesutredning, tandhygienist 510 510
Röntgen Referenspris Pris
121 Röntgen, enskild tand 55 55
123 Röntgen, samtliga tänder, helstatus 825 825
124 Panoramaröntgen 590 590
127 Röntgen, delstatus. 2-6 st bilder 195 225
Hälsofrämjande åtgärder Referenspris Pris
201 Information,instruktion vid risk för karies,tandköttsproblem 415 435
204 Profylaxskena, per skena 795 795
205 Fluorbehandling, polering i samband med undersökning 170 170
206 Fluorbehandling, polering 340 340
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 270 320
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 500 500
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 795 795
Sjukdomsbehandlande åtgärder Referenspris Pris
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning 405 405
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 760 760
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande 1125 1610
311 Information, instruktion vid sjukdom 415 415
312 Uppföljande information vid sjukdom 165 165
321 Ickeoperativ behandling av karies 420 420
341 Behandling av parodontal sjukdom, tandstensavlägsnade, mindre omfattning 500 500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller peri-implantit ,tandstensavlägsnande, omfattande 1015 1015
343 Särskilt tidskrävande behandling av parodontal sjukdom,peri-implantit, tandstensavlägsnande 1505 1505
Kirurgiska åtgärder Referenspris Pris
401 Tanduttagning, en tand 1025 1425
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1690 1990
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder 3120 3620
406 Tanduttagning, övertalig tand 1025 1025
407 Övrig dentoalveolär kirurgi tex frenulumplastik,separation av del av tand 2055 2295
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi 2535 2535
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre-sex tänder 3585 3585
541 Rotspetsoperation 3660 3660
542 Rotspetsoperation, ytterligare tand 1030 1030
Rotbehandlingar Referenspris Pris
501 Rotfyllning, en kanal 3530 3820
502 Rotfyllning, två kanaler 4095 4995
503 Rotfyllning, tre kanaler 5135 5935
504 Rotfyllning, fyra eller fler kanaler 5600 6100
521 Akut endodontisk behandling 800 800
522 Kompliceradkanallokalisation, förkalkade kanaler 805 805
523 Stiftborttagning 1170 1170
520 Akut endodontisk behandling (annan behandlare) 905 905
Bettfysiologiska åtgärder Referenspris Pris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken 3530 3820
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken 3530 3820
301 Inslipning av enstaka tand 405 405
607 Bettinslipning för ocklusal stabilisering 750 750
845 Ocklusionskorrigerande bettsinslipning 1935 1935
601 Bettskena Torbjörns team 3580 4180
602 Bettskena Torbjörns team 3530 4180
Reparativ behandling Referenspris Pris
701 Fyllning, en yta, på fram eller hörntand 605 805
702 Fyllning, två ytor, på fram eller hörntand 960 1160
703 Fyllning, tre eller fler ytor, på fram eller hörntand 1145 1345
704 Fyllning, en yta, på kindtand 775 975
705 Fyllning, två ytor, på kindtand 1140 1340
706 Fyllning, tre eller fler ytor, på kindtand 1515 1715
707 Krona i plastfyllningsmaterial 1725 2025
708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 545 545
322 Stegvis excavering, lagning i två steg 1115 1115
Protetiska ersättningar Referenspris Pris
800 Krona,singel,tandtekniskt framställd, metallkeramik 5710 6295
800 Helkeramisk ersättning,singel 5710 6595
800 Helkeramisk ersättning,singel, oxiderad kärna 5710 7275
801 Krona/brostöd ,tandtekniskt framställd,metallkeramik 4395 5770
801 Helkeramisk ersättning 4395 6060
801 Helkeramisk krona/brostöd, oxiderad kärna 4395 6875
802 Pelare, tandtekniskt framställd 3095 3395
803 Pelare , klinikframställd 1470 1590
804 Hängande broled, metallkeramik 2190 2790
804 Hängande broled, helkeramik 2190 3290
804 Helkeramiskt hängande broled, oxiderad kärna 2190 3590
805 Emaljretinerad ersättning 1750 1910
811 Recementering av lossad krona eller fasad 550 850
811 Recementering av porslinsersättning 550 1050
       
822 Delprotes för temporärt bruk, en till tre tänder 3680 4060
823 Delprotes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5110 5565
824 Delprotes med gjutet skelett, klammerförankrad 10870 11870
825 Omfattande delprotes,gjutet skelett, urtagskronor 12285 13285
827 Hel underkäksprotes 9080 10080
828 Hel överkäksprotes 9080 10080
829 Immediatprotes 6885 7885
       
831 Justering av protes 370 455
832 Lagning eller tillsättning av protestand 1240 1540
833 Rebasering av protes 2520 2720
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1945 2245
835 Rebasering och lagning av protes 2980 3280
       
845 Ocklusionskorrigerande bettinslipning 1870 1870
Implantat ersättningar Referenspris Pris
850 Implantatkrona, singel, metallkeramik 7780 10880
852 Implantat krona/brostöd, metallkeramik 6000 9290
853 Hängande broled vid implantat, metallkeramik 2190 2790
858 Distans, skruvretinerad, separat 1155 1500
861 Implantatbro i överkäken, fyra fixturer 31440 46440
862 Implantatbro i överkäken, fem fixturer 33400 48400
863 Implantatbro i överkäken, sex fixturer 34905 49905
       
865 Implantatbro i underkäken, fyra fixturer 30435 42435
       
871 Täckprotes förankrad på två fixturer 17180 22180
       
880 Av- och påmontering av implantatförankrad konstrukion 2090 2090
881 Reparation av implantatkonstruktion, mindre 1085 1085
882 Av- och återmontring,större omfattning 3185 3185
883 Reparation av implantatkonstruktion, tandtekniker 5575 5575
Övriga åtgärder Referenspris Pris
141 Studiemodeller 620 620
       
161 Salivsekretionsmätning 570 570
       
921 Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på fram eller hörntand 1125 6295
922 Utbytesåtgärd – krona istället för fyllning på kindtand 1490 6295
926 Utbytesåtgärd – implantatkrona 6585 10880
       
  Tandblekning en käke   1800
  Tandblekning en käke + moms   2250
  Tandblekning, båda käkarna   3200
  Tandblekning båda käkarna + moms   3950
  Estetisk tandvård, fasad i plastmaterial   1700
  Estetisk tandvård, fasad i porslin   6200
  Tandsmycke, fastsättning   250
  Recementering av retainer   550
  Benskörhetsmätning, Boneprox   300Senast uppdaterad: 2019-02-19
Skriv ut
Upp